Datum zveřejnění: 
12. 4. 2017
V týdnu od 3. do 7. dubna se za výrazného odborného přispění Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT uskutečnila Česká robotická mise do Japonska. Jejím cílem bylo rozšířit vědeckou spolupráci v oblasti Průmyslu 4.0 a navázat užší styky s obdobnou japonskou iniciativou Robotic Revolution Initiative.

Účastníci akce navštívili robotická pracoviště na universitách v Tsukubě a v Nagoji, státní výzkumný ústav AIST v Tsukubě, partnerský National Institute of Informatics v Tokiu a také výzkumné centrály firem Toyota a Mitsubishi Electric.  Součástí mise byla i příprava společného programu aplikovaného výzkumu mezi Technologickou agenturou České republiky a japonskou agenturou NEDO. Vedoucí mise prof. Vladimír Mařík s bývalým velvyslancem Karlem Žebrakovským za doprovodu velvyslance Tomáše Duba byli v průběhu pobytu přijati Její císařskou výsostí princeznou Hisako Takamado, která projevila mimořádný zájem o rozvoj japonsko-české akademické spolupráce a přislíbila svoji podporu společným česko-japonským odborným akcím.

O misi informoval také server Novinky.cz.