Datum zveřejnění: 
1. 4. 2017
Český institut informatiky robotiky a kybernetiky byl společně s dalšími významnými partnery VUT-CEITEC, DFKI a ZeMA úspěšný v prvním kole výzvy Teaming programu H2020. Díky tomu obdrží dotaci 400 tisíc EUR na rozvoj česko-německého výzkumného centra Průmyslu 4.0. Ve druhém kole bude konsorcium usilovat o dotaci v souhrnné výši až 30 mil. EUR na provoz centra a související investice.

Rámec tohoto projektu byl již v roce 2016 zaštítěn podporou ze strany kancléřky Spolkové republiky Německo Angelou Merkelovou a premiérem České republiky Bohuslavem Sobotkou. Projekt RICAIP (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production) má za cíl položit základy budoucího česko-německého výzkumného centra pokročilé průmyslové výroby. Jedinečné spojení dvou nejvýznamnějších českých technických škol s prestižními výzkumnými centry Německa dává výborné předpoklady pro rozvoj nových konceptů z oblasti Průmyslu 4.0, společného výzkumu a vzdělávání, managementu inovací a transferu technologií.

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, jakožto koordinátor projektu, tak potvrzuje svoji nezastupitelnou a integrující roli při rozvíjení národní iniciativy Průmysl 4.0 v oblasti výzkumu.