Datum zveřejnění: 
29. 3. 2017
Poradenská společnost Quacquarelli Symonds (QS) aktualizovala oborové žebříčky vysokých škol za rok 2017. Z nich vyplývá, že v rámci České republiky bylo ČVUT v Praze v pěti oborech vyhodnoceno jako nejlepší instituce. Do průzkumu bylo zahrnuto 4 438 univerzit z celého světa. ČVUT v Praze je nyní zařazeno mezi nejlepší světové univerzity v sedmi ze 46 oborů a ve dvou tematických oblastech.

Žebříček zpracovává již sedmým rokem poradenská společnost QS. Výsledky zahrnují čtyři kritéria, a to akademickou pověst, pověst u zaměstnavatelů, počty citací vztažené na jeden článek a Hirschův index dané instituce v příslušném oboru. První dvě kritéria se vyhodnocují na základě celosvětového dotazníkového šetření mezi akademickými pracovníky a zaměstnavateli, zbývající dvě kritéria jsou určena na základě údajů v databázi Scopus společnosti Elsevier.

V roce 2017 se ČVUT umístilo na 51. – 100. místě v oboru „Civil and Structural Engineering", na 101. – 150. místě v oboru „Architecture“, na 151. – 200. místě v oborech „Electrical and Electronic Engineering”, „Physics and Astronomy“ a „Mechanical Engineering“, na 201. – 250. místě v oboru „Computer Science and Information Systems“ a na 251. – 300. místě v oboru „Mathematics“. V tematické oblasti „Engineering and Technology“ se ČVUT umístilo na 201. místě a v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě.