Datum zveřejnění: 
18. 3. 2017
Student druhého ročníku Fakulty architektury ČVUT Petr Lhoťan zvítězil ve studentské soutěžní přehlídce Druhá kůže se svým projektem na dostavbu bloku v Karlíně. Práce vznikla v ateliéru děkana fakulty prof. Ladislava Lábuse.

Přehlídka studentských prací Druhá kůže na Fakultě architektury  již šest let sleduje kvalitu projektů a otevírá diskusi o metodice navrhování bytových staveb. Předmětem přehlídky jsou projekty, které studenti vypracovali zpravidla ve druhém ročníku v rámci předmětu Ateliér – bytové stavby. Do soutěže bylo letos nominováno 26 projektů z 12 návrhových ateliérů. Odborná porota se shodla na třech vítězných projektech, které považuje za víceméně rovnocenné. Pro regule soutěže porota po diskuzi rozhodla o jednom vítězi a dvou návrzích, které se umístily na druhém místě. Třetí místo nebylo uděleno. U všech oceněných projektů vyzdvihla porota práci s náročným vztahem ke kontextu okolního prostředí.

Vítězné řešení je návrh polyfunkční budovy disponující dvoupodlažními podzemními garážemi s přístupem z ulice Pernerova. Budova je členěna na tři hmoty, které respektují stávající urbanismus bloku a navazují na slepé fasády okolních domů. V přízemí komplexu se nachází obchodní prostory přístupné z ulice Thámova a z vnitrobloku, zatímco celé druhé podlaží je vyhrazeno administrativě. Zbylé čtyři podlaží plní obytnou funkci. Ve třetím podlaží se nachází zelená střešní terasa, která je společná pro tři byty. Každé obytné patro obsahuje více typů bytů a zabraňuje sociální segregaci.


Výsledky soutěžní přehlídky Druhá kůže 2016/17:
1. místo: Petr Lhoťan (Ateliér Lábus – Šrámek)
Dostavba bloku v Karlíně

2. místo: Vojtěch Bodlák (Ateliér Mádr – Malošíková)
Proluka u kolejí, Kolín

2. místo: Rudolf Nikerle (Ateliér Zavřel – Ščudla)
Rotterdam Noord

Dokumentace k oceněným projektům je k dispozici zde