Datum zveřejnění: 
27. 2. 2017
Ústav prostorového plánování na Fakultě architektury se zapojil do práce na mezinárodním projektu SAFERPLAY, který je dotován EU programem Erasmus+. Jeho hlavním cílem je vyvinout BOC (Badged Open Course – otevřený kurz s digitálními odznaky). Ten se bude zabývat inovativním školením v navrhování, instalací a údržbou bezpečných a podnětných prostorů pro hru.

Otevřený kurz SAFERPLAY je online kurz, dostupný na internetu zdarma. Může se do něj registrovat kdokoli a prakticky neexistuje limit na počet účastníků. Tento inovativní systém představuje novou metodiku učení, uzpůsobenou současným potřebám uživatelů.

Kurz je zaměřen na architekty, návrháře a krajinářské architekty, zaměstnance společností, které instalují a udržují dětská hřiště, provozovatele dětských hřišť, hodnotitele rizik, výrobce povrchů, inspektory a manažery kontraktů, stejně jako vlastníky hřišť, školy, veřejné a soukromé školky a ostatní rekreační a volnočasová zařízení.

Kurz bude k dispozici ve španělštině, angličtině, němčině, chorvatštině, češtině a portugalštině. Vyvinuté technologie umožní přístup do kurzu prostřednictvím jakéhokoli zařízení, PC, mobilu nebo tabletu.

Picture