Datum zveřejnění: 
13. 2. 2017
Vědci z týmu z katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze spolu s kolegy z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ, v.v.i), z odboru fytoenergetiky a biodiverzity navrhli novou metodiku mapování potenciálu biomasy pro energetické využití v zadaném území. Výzkumu si všiml i prestižní vědecký časopis Renewable and Sustainable Energy Reviews, který v lednu vydal článek „Short-term boosting of biomass energy sources – Determination of biomass potential for prevention of regional crisis situations“.

Nový software, pracující v prostředí GIS, podrobně analyzuje a zobrazuje množství biomasy využitelné jako energetický zdroj v zadaném území, například v kraji, okrese, nebo republice. Jedná se biomasu, jejíž potenciál, je tvořen produkčními schopnostmi konvenčních a energetických plodin a dřevin v příslušných klimatických a půdních podmínkách, počítá se tedy s dlouhodobým očekávaným průměrem výnosu biomasy při správném hospodaření. Dalším kritériem je bonitace zemědělských a lesních stanovišť po odečtení spotřeby pro zemědělské, dřevozpracující, příp. průmyslové využití, a vyloučení zdrojů z důvodů ochrany přírodních zdrojů. Bonitace půdy je jejím vlastníkům dostupná jako údaj BPEJ u výpisu z katastru nemovitostí. Pětimístný kód identifikuje klimatický region – typ klimatu, typ půdy, sklon pozemku spolu s orientací a skeletovitost půdy. Aplikace umožňuje jak podrobné mapování dlouhodobě udržitelného potenciálu biomasy, se kterým lze počítat v energetických bilancích, tak i odhad možností jeho krátkodobého navýšení zmírněním některých standardních agrotechnických, ekonomických či tržních omezení.

Výsledky provedených analýz pro vybrané oblasti České republiky potvrzují, že potenciál biomasy pro energetické účely je možné krátkodobě významně navýšit. Pro jednotlivé kraje České republiky je toto navýšení potenciálu biomasy v řádu až několika PetaJoulů PJ. Jde tak o významný příspěvek k energetické bilanci jak celé republiky, tak i jednotlivých krajů. Výzkum poskytl cenný podklad pro aktualizaci státní energetické koncepce a pro plánování rozvoje energetické infrastruktury s ohledem na zajištění energetické bezpečnosti.

O výzkumu informoval také server Novinky.cz.