Datum zveřejnění: 
13. 2. 2017
Ve dnech 6. až 10. února hostilo prestižní vědecké pracoviště Lorentzovo Centrum v holandském Leidenu mezinárodní konferenci Path Integration in Complex Dynamical Systems, na níž se sešli špičkoví světoví vědci z 18 zemí. Konference byla organizována pod záštitou Lorentzova Centra a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Role hlavního organizátora se ujal Dr. Petr Jizba z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské spolu s prof. S. Kirchnerem ze Zhejiang University v Číně, prof. L. Schulmanem ze SUNY New York v USA a prof. J. Zaanenem z Leiden University v Holandsku.

Odborníci prezentovali své výsledky v oblastech stojících na pomezí kvantové teorie a teorie komplexních dynamických systémů. Příspěvky zahrnovaly čtyři klíčové oblasti, a to kvantovou gravitaci a kosmologii, exotické vlastnosti pevných látek, biofyziku a biochemii a ekonofyziku. Přednášky byly zdarma přístupné široké veřejnosti a  díky své didaktické povaze byly zvláště vhodné pro začínající vědce. Více než polovinu účastníků tvořili posluchači doktorského studia a mladí postdoktorandští pracovníci. Ve výrazném zastoupení se konference zúčastnili mladí vědci z ČVUT, a to jak v počtu registrovaných účastníků, tak i v počtu vyzvaných přednášek.

Konference byla financována z prostředků poskytnutých Lorentzovým Centrem, Universitou v Leidenu, Amsterdamskou Universitou, Holandskou Vědeckou Nadací (NWO), US Army (RDECOM), US AirForce a Českou Grantovou Agenturou (GA ČR).

Picture