Datum zveřejnění: 
13. 2. 2017
Dne 9. února ve 13.00 hodin byla na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně slavnostně otevřena nově vybudovaná Laboratoř biochemie a klinické biochemie. Akce se mimo zástupců vedení fakulty zúčastnil také náměstek primátora statutárního města Kladno Ing. Přemysl Mužík.

Laboratoř budou využívat zejména studenti zdravotnických oborů, nejvíce pak bakalářského studijního oboru Zdravotní laborant. Laboratoř je vybavena špičkovými přístroji, například  osmometrem a výkonnými spektrofotometry, pro klinicko-biochemické analýzy biologického materiálu, mikroskopická vyšetření a v neposlední řadě poskytuje možnosti pro metody molekulární biologie a genetiky. Nové pracoviště vzniklo v rámci projektu Rozšíření a zkvalitnění laboratoří katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva. Studenti budou realizovat v této laboratoři praktickou výuku předmětu Klinická biochemie, kde si v pokročilých úlohách prohloubí dovednosti potřebné pro spektrofotometrická stanovení analytů, rozšíří své mikroskopické dovednosti a získají zkušenosti s automatickým analyzátorem.

$1

Picture