Datum zveřejnění: 
27. 12. 2016
Vybraní studenti středních škol měli příležitost zapojit se do VI. ročníku projektu Junior Tech University na ČVUT v Praze. Jedná se o tříměsíční individuální stáže na akademické půdě, během nichž se jim na zvolené fakultě věnují individuálně odborní mentoři. Ti zajišťovali stážistům účast na zajímavých přednáškách a seminářích, představovali jim katedry a ústavy ČVUT, s výzkumnými projekty, studijními programy a obory a celkově je seznamovali je s vysokoškolským prostředím.

Během stáží zadali mentoři studentům téma malého projektu s konkrétními cíli a úkoly, na kterých společně pracovali. Na závěrečném společném setkání stážistů a mentorů, konaném 14. prosince na Fakultě informačních technologií ČVUT, prezentovali studenti své projekty, poté obdrželi certifikáty o absolvování Junior Tech University a vánoční dárky ČVUT.