Datum zveřejnění: 
20. 12. 2016
Dne 19. prosince 2016 převzalo ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy jmenovací dekret z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové 55 nových profesorek a profesorů. Mezi nimi bylo i šest nově jmenovaných profesorů z ČVUT v Praze.

Tři nové profesory má Fakulta elektrotechnická. Pro obor teoretická elektrotechnika získal titul Roman Čmejla, v oboru měřící technika se profesorem stal Jan Holub a pro oblast aplikované matematiky pak Josef Tkadlec.

Další tři noví profesoři působí na Fakultě stavební. Jsou jimi Matouš Hilar a Milena Pavlíková pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů a Martin Štroner pro obor geodézie a kartografie.

Foto: zdroj MŠMT