Datum zveřejnění: 
31. 10. 2016
Spolupráci vědců, studentů a předního poskytovatele open-sourceových řešení, společnosti Red Hat, zastřešuje nové výzkumné a vývojové pracoviště Fakulty elektrotechnické ČVUT. To bylo slavnostně otevřeno 26. října jako součást katedry počítačů.

Na novém pracovišti si budou moci studenti vyzkoušet prostředí vývojářské společnosti a účastnit se spolupráce na vytváření unikátních počítačových platforem. Akademičtí výzkumníci zde mohou uplatnit výsledky výzkumu v oblasti softwarového inženýrství a snadno ho převést do praxe díky podpoře předního světového poskytovatele řešení založených na open source technologiích, firmě Red Hat.

Katedra počítačů a společnost Red Hat otevřením nové společné laboratoře prohlubují dlouhodobou úspěšnou spolupráci, v jejímž rámci také nedávno požádaly o dotaci z programu Epsilon Technologické agentury České republiky. Ta jim byla přidělena dne 27. října.

Video ze slavnostního otevření přinesl například server www.odbornecasopisy.cz.

Foto: SVTI FEL ČVUT

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture