Datum zveřejnění: 
11. 10. 2016
Dne 10. října proběhla v Konferenčním centru Fakulty strojní 2. společná konference Akademického konsorcia Inženýrské akademie ČR a České lékařské akademie. Na ní byly prezentovány vybrané výsledky spolupráce technického a lékařského výzkumu na reálných projektech a možnosti jejich dalšího rozvoje, včetně námětů pro další vzájemnou spolupráci.

Hlavním výstupem konference se staly podněty pro vznik dalších společných výzkumných projektů a seznámení široké veřejnosti s významem spolupráce technických a lékařských disciplín. Právě vědecké obory se budou díky 4. průmyslové revoluci více slučovat a poroste nutnost intenzivní spolupráce lékařů s inženýry.

Na akci vystoupilo se svými příspěvky na dvacet uznávaných odborníků z ČVUT, lékařů, i pracovníků firem soukromé sféry.