Datum zveřejnění: 
11. 9. 2016
Memorandum o spolupráci uzavřeli dne 9. září rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka a ředitel Gymnázia Opatov RNDr. Jan Peřina. Gymnázium Opatov je domovem unikátního zařízení pro výuku částicové fyziky – mlžné komory, které vzniklo v rámci projektu vyučujícího chemie Mgr. Jana Bauera a tehdejších středoškolských studentů Ondřeje Zbytka a Ondřeje Svobody. Ti v současné době studují na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Obě instituce v memorandu vyjadřují zájem spolupracovat na odborných otázkách v souvislosti se vzděláváním žáků i studentů a rozšiřováním odborných znalostí pedagogů Gymnázia Opatov, ale i akademických pracovníků ČVUT.

V rámci společných aktivit budou porovnávány metody výuky na těchto vzdělávacích institucích, rozvíjet se bude rovněž další vzdělávání středoškolských učitelů a plánována je i spolupráce na projektech a studentských pracích v rámci středoškolské odborné činnosti. Gymnázium Opatov tak získá na ČVUT odborníky a mentory pro projekty svých studentů.

Mlžná komora je přístroj zobrazující běžně neviditelnou radioaktivitu sloužící jak pro demonstraci přírodních jevů, tak pro studijní i výzkumné účely. Před podpisem Memoranda si rektor ČVUT mlžnou komoru prohlédl a diskutoval se studenty spolupráci s Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN). V případě úspěšné realizace spolupráce na základě uzavřeného Memoranda se Gymnázium Opatov stane partnerskou školou ČVUT.

O spolupráci obou institucí informoval také časopis Automa.

Picture

Picture

Picture

Picture