Datum zveřejnění: 
5. 9. 2016
Dne 2. září se v oranžérii v zahradách břevnovského kláštera uskutečnilo slavnostní udílení čestných občanství a Cen Městské části Praha 6. Mezi vyznamenanými byl in memoriam oceněn i prof. Stanislav Hanzl, první rektor ČVUT v Praze po listopadu 1989.

Prof. Hanzl vystudoval Střední průmyslovou školu strojní. Vysokoškolské vzdělání získal na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde v roce 1962 absolvoval na Fakultě strojní obor strojírenská technologie, se zaměřením na nauku o materiálech. Vědecká a odborná činnost profesora Hanzla potvrzuje jeho hluboké znalosti v oboru, kterému se celý život věnoval. V letech 1962 - 1964 spolupracoval se Stavebním ústavem ČVUT, v roce 1964 působil na Strojní fakultě ČVUT, katedře nauky o tváření, slévání a svařování. V roce 1968 prošel odbornou praxí v závodě ČKD - Slévárny.  Postdoctorate Fellowship ve švédském Ústavu pro výzkum kovů ve Stockholmu absolvoval v roce 1973. V letech 1976 - 1978 přednášel v Institut of Management and Technology v Enugu v Nigérii. Další tři roky tam působil jako technický ředitel a konzultant pro technické školství, metalurgii a strojní inženýrství u firmy Multivar systems (Nig.) Ltd. V letech 1983 - 1989 se aktivně účastnil světových slévárenských kongresů. V roce 1973 obhájil disertační práci v oboru Strojírenská technologie a získal vědeckou hodnost CSc. Po předložení habilitační práce v roce 1976 získal titul docenta až v roce 1983. V dubnu 1991 byl jmenován profesorem.

V lednu 1990 byl zvolen prvním rektorem ČVUT po listopadu 1989. V této funkci byl potvrzen volbou Akademického senátu v prosinci 1990 a opětovně v roce 1993.

Roku 1996 podlehl prof. Hanzl zákeřné nemoci. V následujícím roce byla na jeho počest založena Nadace profesora Stanislava Hanzla, od roku 1999 nese název Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla. Jejím cílem je podpora vzdělávání studentů ČVUT v Praze, kteří studují prezenční formou v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech, a to udělováním jednorázových účelových stipendií.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture