Datum zveřejnění: 
21. 8. 2016
Pracovníci Kloknerova ústavu ČVUT zpracovali v letech 2013 a 2015 diagnostiku stavu zastřešení kulturní památky nástupišť železniční stanice Plzeň hlavní nádraží. Výsledky jejich posudku sloužili jako podklad pro rozsáhlou rekonstrukci objektu.

Zastřešení typického nástupiště sestává z litinových sloupků, umístěných ve dvou rovnoběžných řadách. Jejich vzdálenost v řadě je přibližně 8 metrů a řady jsou od sebe vzdáleny 7 metrů. Litinové sloupky mají hladké dříky kruhového průřezu s ozdobnými prstenci a jsou zakončeny ozdobnou hlavicí s krátkými konzolami. Na konzoly hlavic jsou v podélném směru uloženy válcované ocelové I nosníky, na nichž jsou napříč uloženy lomené I nosníky tvaru písmene W, jež na vnějších stranách zastřešení tvoří konzoly. Přes lomené nosníky probíhají v podélném směru I nosníky, na kterých je uložen střešní plášť. Zastřešení nástupišť podél výpravní budovy je propojeno dominantní ocelovou obloukovou konstrukcí, kterou tvoří 2 x 6 ocelových nýtovaných sloupů proměnného obdélníkového průřezu.

Cílem diagnostických prací bylo zjistit základní rozměry a korozní stav ocelových konstrukcí, posoudit stav litinových sloupků, zjistit tloušťky stěn litinových sloupků, stanovit mechanické vlastnosti oceli a litiny, zjistit způsob kotvení zastřešení do zděných budov a posoudit stav dřevěného podbití.

V současné době je rekonstrukce zastřešení nástupišť v úspěšném závěru, a to i díky výsledkům diagnostiky, které byly základním a nezbytným podkladem pro projekt rekonstrukce. 

Picture

Picture

Picture