Datum zveřejnění: 
1. 6. 2016
Studenti programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební reprezentovali Českou republiku na dvanáctém ročníku mezinárodní soutěže ISOVER Multi Comfort House Students Contest, Edition 2016 v běloruském Minsku. V konkurenci 54 týmů z 34 univerzit z Evropy, Asie a Afriky, postoupil jeden z projektů ČVUT i do užšího výběru pro ceny.

Úkolem soutěžích bylo navrhnout developerský projektu v Brestu (Bělorusko), splňující nejvyšší požadavky na energetickou efektivnost a zároveň poskytující nejvyšší možný komfort pro obyvatele lokality. Zadání soutěže se totiž již tradičně stalo i zadáním pro ateliérovou tvorbu Fakulty stavební, a to zejména v atelieru Kalivoda – Smola, který se specializuje na energeticko–efektivní výstavbu.

V České republice se do soutěže přihlásilo celkem 18 studentských týmů, z toho 9 z Fakulty stavební ČVUT a 6 z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Dne 13. dubna se v atriu Fakulty stavební uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů českého národního kola. Letos poprvé všechny obsadily vítězné pozice týmy studentů navazujícího magisterského programu Architektura a stavitelství. Na prvním místě se umístili Josef Hoffmann a Martin Stark (pod vedením Ing. arch. Vladimíra Gleicha), druhou příčku obsadil Tomáš Papoušek (vedoucí práce Ing. arch. Josef Smola) a bronz obhájili Tomáš Moravec a Daniel Zygula (vedoucí práce Ing. arch. Ladislav Kalivoda. CSc., Ing. arch. Josef Smola). O průběh českého kola se již tradičně velmi odpovědně staral Ing. Karel Sedláček, Ph.D., absolvent programu Pozemní stavby a architektura na Fakultě stavební.

Všechny tři vítězné týmy odcestovaly 25. května na mezinárodní finále soutěže do Brestu, kde porotce zaujal projekt Tomáše Papouška s názvem Wave.

Picture