Datum zveřejnění: 
30. 5. 2016
Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT se ve dnech 23. a 24. května uskutečnil 7. ročník Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice. V jeho rámci proběhlo vyhlášení nejlepších studentských bakalářských a magisterských prací. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 54 studií z osmi univerzit. Jednalo se o to nejlepší, co mohly české a slovenské vysoké školy ve fyzice nabídnout.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská získala z celkových osmnácti ocenění hned sedm a zcela suverénně ovládla kategorii Částicová a jaderná fyzika. Další ocenění vybojovali studenti fakulty v kategoriích Aplikovaná fyzika, Fyzika kondenzovaných látek a Teoretická fyzika.

Picture