Datum zveřejnění: 
10. 5. 2016
Rektor ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka podepsal 4. května při své návštěvě Vyšší odborné školy stavební (VOŠS) a Střední průmyslové školy stavební (SPŠS) na Praze 1 v Dušní ulici memorandum o spolupráci mezi ČVUT v Praze a touto střední školou.

Během návštěvy školy se prof. Konvalinka zúčastnil besedy se studenty, prohlédl si prostory vzdělávací instituce a nahlédl i do výuky některých odborných předmětů. Podpis memoranda se stal dalším krokem k rozšíření spolupráce obou organizací. Školy budou spolupracovat na odborných tématech souvisejících se vzděláváním žáků a studentů i s rozšiřováním odborných znalostí pedagogů, a to v souladu s koncepčním plánem rozvoje VOŠS a SPŠS. ČVUT bude také zajišťovat  středoškolským studentům stáže, praxe a exkurze na vybraná pracoviště.

Pedagogové z průmyslové školy budou zváni na odborné akce pořádané ČVUT, budou se moci zapojovat do kurzů vzdělávacího charakteru a do kurzů celoživotního vzdělávání učitelů. Rovněž jim budou  formou seminářů, workshopů a exkurzí prezentovány nové poznatky z oblasti technických oborů a pedagogických věd.

VOŠS a SPŠS může díky podpisu memoranda na veřejnosti vystupovat jako spolupracující škola ČVUT. Pokud se spolupráce oboustranně osvědčí, stane tato střední škola naší partnerskou střední univerzitní školou.