Datum zveřejnění: 
20. 4. 2016
Dle oborových žebříčků za rok 2016, publikovaných poradenskou společností Quacquarelli Symonds (QS), bylo ČVUT v Praze vyhodnoceno v pěti oborech jako nejlepší instituce v České republice. Do průzkumu bylo zahrnuto 4 226 univerzit z celého světa a hodnocení proběhlo ve 42 oborech.

Výsledky žebříčku, který je zpracováván již šestým rokem, zahrnují čtyři kritéria, a to akademickou pověst, pověst u zaměstnavatelů, počty citací vztažené na jeden článek a Hirschův index dané instituce v příslušném oboru. První dvě kritéria se vyhodnocují na základě celosvětového dotazníkového šetření mezi akademickými pracovníky a zaměstnavateli, zbývající dvě kritéria jsou určena na základě údajů v databázi Scopus společnosti Elsevier.

V rámci České republiky bylo ČVUT v Praze vyhodnoceno jako nejlepší instituce v oborech stavební inženýrství, fyzika a astronomie, počítačové vědy a informační systémy, strojní inženýrství a elektrotechnické inženýrství a elektronika. V oboru matematika byla pak naše univerzita hodnocena jako druhá nejlepší. V celosvětovém měřítku se univerzita umístila v šesti oborech, z toho jednou v první stovce a čtyřikrát ve druhé stovce.