Datum zveřejnění: 
13. 4. 2016
Přední vědecké osobnosti se sešly 11. dubna na česko - německém workshopu na téma Průmysl 4.0. Ten pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka a rektora ČVUT v Praze prof. Petra Konvalinky zorganizovalo ČVUT v Praze.

Cílem ojedinělého workshopu bylo zajistit efektivní pracovní výměnu nejnovějších poznatků o vědeckých a inovačních výsledcích v obou zemích v oblasti Průmyslu 4.0, představit stav výzkumu v Německu i České republice v předmětné oblasti a zejména nastartovat proces identifikace potenciálních témat intenzivní česko-německé spolupráce. Mezi účastníky setkání, které zahájil ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, nechyběli hlavní autoři německé koncepce Industrie 4.0 prof. Wolfgang Wahlster a prof. Wolf-Dieter Lukas.

Prof. Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, seznámil přítomné s koncepcí a obsahem Národní iniciativy Průmysl 4.0 a s rolí ČVUT a dalších vysokoškolských pracovišť při jejím prosazování. Tento materiál by měl být předložen vládě k projednání do konce května.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture