Datum zveřejnění: 
24. 3. 2016
Novou generaci elektronických součástek, které budou podstatně odolnější než stávající křemíkové, vyvíjí na Fakultě elektrotechnické tým prof. Pavla Hazdry. Karbidové součástky umožní především zvýšení účinnosti výroby a přenosu elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Nové součástky na bázi karbidu křemíku mohou zpracovávat vyšší výkony a pra­co­vat na vyšších frekvencích než křemíkové. Cílem výzkumu je vývoj ucelené průmyslové technologie, začínající výrobou kvalitních karbido-křemíkových monokrystalů, na kterých lze realizovat nové typy součástek schopných pracovat při vysokých napětích, frekvencích a teplotách. Tyto komponenty budou mimo jiné využity pro konstrukci moderních výkonových měničů typu SST (Solid State Transformer), které jsou nezbytným prvkem rozvoje inteligentních energetických sítí.

Výzkum probíhá v rámci nadnárodního projektu SPEED (Silicon Carbide Power Electronics Technology for Energy Efficient Devices).