Datum zveřejnění: 
15. 3. 2016
Během ředitelského kontrolního dne se koncem února na stavbě sešli zástupci ČVUT s vedením zhotovitele stavby, konsorcia Hochtief –VCES. Při těchto pravidelných měsíčních setkáních rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka osobně dohlíží na průběh stavby. Vedle hlavního uživatele této stavby, Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, získají v této budově prostory další pracoviště ČVUT.

Bývalá budova Technické menzy, nově označovaná jako budova B, má již zcela dokončenou hrubou stavbu. Kromě pracovních otvorů je celá uzavřena skleněnou fasádou, což umožňuje vytápění během chladnějších dnů. Nyní se pracuje na vnitřních omítkách, příčkách i všech rozvodech. Z přední strany ulice Jugoslávských partyzánů začíná původní fasádu obklopovat nová předsazená skleněná stěna, která vytvoří příjemný vnitřní prostor a zajistí zarovnání budovy s ostatními budovami v ulici.

Znatelný pokrok je také vidět na zcela nové budově A. Na té přibývá zhruba každé dva týdny jedno nové patro. Stavba se tedy již nyní stává novou dominantou Vítězného náměstí.

Picture

Picture