Datum zveřejnění: 
3. 3. 2016
Za vytvoření jedinečného postupu, díky němuž se výrazně zkrátila a zlevnila výstavba dráhy pro vodní slalom pro Olympijské hry v Riu de Janeiru 2016, převzal doc. Jaroslav Pollert z Fakulty stavební ČVUT cenu Mezinárodního olympijského výboru. Ta byla pro rok 2015 tematicky zaměřena na sport a inovace. Cena je udělována vynikajícím jedincům, kteří svými originálními myšlenkami významně přispějí k rozvoji sportu, a to hlavně v jeho technickém zabezpečení, včetně inovací v návrzích sportovních staveb. Cenu doc. Pollert převzal za přítomnosti rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky od předsedy Českého olympijského výboru Ing. Jiřího Kejvala v zastoupení Mezinárodního olympijského výboru.

Originální postup výzkumného týmu doc. Pollerta vznikl na základě matematického a fyzikálního modelu a umožnil podstatně zkrátit a zlevnit výstavbu sportoviště Olympijských her v Rio de Janeiru 2016.  Právě díky výzkumu na ČVUT se dohnalo asi 1,5 roční zpoždění ve výstavbě. Model pro fyzikální modelování byl v měřítku 1:13. Na něm se odzkoušely různé varianty rozmístění překážek v korytě dráhy, které vytváří hydraulickou rozmanitost vodního terénu při zachování parametrů stanovených pravidly vodního slalom, bezpečností (rychlosti, hloubky, turbulence, rozmanitost vln, atd.) a požadavky organizátorů her. Výsledná mapa rozmístění překážek z modelu byla převedena pro realitu v Riu a beze změny uplatněna již při testovacích závodech v listopadu 2015.

Pracoviště Fakulty stavební ČVUT má pro podobný výzkum vlastní vodohospodářskou laboratoř s moderním vybavením. Ta může také nabídnout vysoce kvalifikovaný tým akademických pracovníků a nadšených studentů věnujících se ve volném čase kanoistice.

Informaci o ocenění doc. Pollerta přinesl také časopis Forbes.

 

Picture

Picture