Datum zveřejnění: 
26. 2. 2016
Novou výpravou publikaci Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Umění paroplavby po řece Vltavě 1865 - 2015 pokřtily dne 18. února na palubě nejnovější osobní lodi v Praze Bohemia Rhapsody ředitelka ústavu doc. Lenka Švecová spolu s JUDr. Petrou Smolíkovou, náměstkyní ministra kultury České republiky, a Mgr. Klárou Němcovou, ředitelkou Státní plavební správy.

V devíti kapitolách této knihy, která je tématicky dosud nejúplnější a nejvšestrannější prací na toto téma, se čtenáři mohou seznámit s budováním vltavské a labské vodní cesty jako nezbytné podmínky pro zavedení osobní lodní dopravy v Čechách, s vývojem Pražské paroplavební společnosti jako firmy, s veškerými parníky v lodním parku pražských dopravců, se stavbou osobních parolodí v Praze a v Ústí nad Labem i s odrazem těchto plavidel ve filmu a ve výtvarném umění. Publikaci doplňuje velké množství obrazových příloh, zahrnujících vedle obvyklých fotografií také dobové novinové zprávy, karikatury, ale i technické výkresy, záběry ze starých filmů či reprodukce obrazů nejslavnějších českých malířů konce 19. a počátku 20. století.

Kolektivní monografie vznikla pod vedením Nikolaje Savického z Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Dílo představuje výsledek badatelského úsilí, soustředěného kolem akreditovaného doktorského studijního programu Historie techniky. Svým obsahem navazuje na stejnojmennou reprezentativní výstavu, která se konala od června do listopadu loňského roku v Národním technickém muzeu v Praze.

Picture

Picture

Picture