Datum zveřejnění: 
2. 2. 2016
Během slavnostního zasedání Vědecké rady ČVUT udělil 26. ledna v Betlémské kapli rektor prof. Petr Konvalinka čestný titul doktor honoris causa prof. RNDr. Vojtěchu Rödlovi, CSc., za jeho přínos k rozvoji diskrétní matematiky a za jeho podporu základnímu výzkumu a internacionalizaci studia na ČVUT. Ocenění za vynikající vědecké výsledky v oborech multimodální komunikace a znalostních systémů, za dlouhodobou spolupráci ve výzkumu v těchto oblastech, včetně výměny studentů a vědeckých pracovníků, mezi ČVUT v Praze a holandskými univerzitami bylo rovněž předáno prof. Leonu J. M. Rothkrantzovi.

Prof. Vojtěch Rödl studoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde v roce 1973 obhájil diplomovou práci v oboru matematika. Na stejné fakultě pokračoval v doktorském studiu a roku 1976 získal titul CSc. V letech 1973 - 1987 přednášel na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.  Na katedře matematiky se spolupodílel na založení nového studijního oboru Matematické inženýrství.  V období 1985 a 1988 byl hostujícím vědeckým pracovníkem v ATT Bell Laboratories, v roce 1987 hostujícím profesorem na Univerzitě ve Waterloo.  O rok později se trvalým působištěm profesora Rödla stala Emory University v Atlantě, ve státě Georgia, USA. Od roku 1993 až dodnes je na výjimečné pozici Samuel Candler Dobbs Professorship. Prof. Rödl významně ovlivnil zejména  teorii grafů a kombinatoriku. Mezi jeho nejdůležitější výsledky patří důkaz Erdösovy a Hananiho domněnky, práce v oblasti ramseyovské teorie a zobecnění lemmatu regularity pro hypergrafy. Během své kariéry získal mnoho významných ocenění, mezi které patří Polyova cena za rok 2012, Cena za přínos světové vědě udělená z roku 2013 nadací Neuron, Felberova medaile udělená ČVUT v roce 2005 a Bolzanova medaile udělená Akademii věd České republiky za rok 2011.

Prof. Leon J. M. Rothkrantz získal roku 1971 titul MSc. z  matematiky na univerzitě v Utrechtu, po devíti letech pak titul Ph.D. rovněž z matematiky na univerzitě v Amsterdamu a v roce 1990 obdržel titul MSc. z psychologie na univerzitě v Leidenu. Jeho výzkumné zájmy jsou zaměřeny na multimodální komunikaci, znalostní systémy, dynamické směrování a simulace. Spolupráce prof. Rothkrantze s ČVUT v Praze v oblasti výzkumu a vzdělávání  je významná a od konce osmdesátých let. Zpočátku se zaměřil na výměnu studentů. Od založení Fakulty dopravní ČVUT prof. Rothkrantz spolupracuje zejména s prof. Miroslav Svítkem, prof. Mirko Novákem, prof. Zdeňkem Votrubou, doc. Pavlem Hrubešem a doc. Petrem Bouchnerem.

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture