Datum zveřejnění: 
8. 10. 2015
Dr. Jan Rusz z výzkumné skupiny Signal Analysis, Modelling, and Interpretation Group, působící na katedře teorie obvodů Fakulty elektrotechnické ČVUT, obdržel cenu Discovery Award 2015 za pokrok ve využití poruch řeči k diagnostice a studiu mechanismů u neurodegenerativních onemocnění.

Ocenění získal v kategorii Inovativní klinické, diagnostické a preventivní přístupy včetně prototypů nástrojů či přístrojů včetně ICT řešení. Discovery Award je udělována společností Novartis výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v medicíně a farmacii. Cílem této prestižní soutěže je podpořit odvážné a inovativní projekty mladých českých vědců, které pomohou pacientům a zlepší kvalitu jejich života. Cena rovněž poukazuje na inovativní potenciál českého zdravotnictví a farmacie v evropském i světovém kontextu.