Datum zveřejnění: 
22. 9. 2015
Stipendium organizace Upsilon Pi Epsilon získal absolvent programu Otevřená informatika Fakulty elektrotechnické Ing. Antonín Novák. Ocenění obdrží ročně pouze třicet studentů z celého světa.

Cenu uděluje organizace Upsilon Pi Epsilon Honor Society jako ohodnocení dosavadní práce, studijních i mimoškolských aktivit. Ing. Novák se na Fakultě elektrotechnické ČVUT dlouhodobě zabývá výzkumem v kombinatorické optimalizaci, jmenovitě mixed-critical scheduling ve skupině Průmyslové Informatiky na katedře řídicí techniky. Problém rozvrhování řeší otázku sestavení rozvrhu, kdy je třeba vykonávat požadované úlohy tak, byly splněny všechny omezující podmínky a zároveň maximalizovali účelovou funkci. Tento problém má uplatnění například v automobilovém průmyslu, kdy se rozvrhují zprávy z řídících jednotek a ovládání na komunikační sběrnici. Mimo dalších činností vykonává také funkci ředitele UPE Czech Alpha Chapter, která byla na fakultě založena v lednu 2013.

Organizace UPE sdružuje výzkumníky a nejlepší studenty v oboru počítačových a informačních technologií.