Datum zveřejnění: 
19. 9. 2015
Profesor Petr Zuna z Fakulty strojní ČVUT obdržel Zlatou medaili Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Ta je již tradičně udělována na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy udělila komise prof. Zunovi na základě nominace, které obdržela redakce časopisu MM Průmyslové spektrum.

Profesor Petr Zuna zaujímá důležitou pozici v českém technickém školství, strojírenství, výzkumu, vývoji a inovací. V uplynulých 25 letech se významným způsobem podílel na jejich transformaci. Ve funkci děkana Fakulty strojní a později také rektora ČVUT v Praze se zasloužil o rozvoj strojírenských oborů a spolupráci s průmyslem. Je zakladatelem Inženýrské akademie ČR, podílel se na zahájení činnosti Grantové i Technologické agentury ČR i reformách z pozice Rady pro výzkum a vývoj.

Foto: zdroj MSV

Picture