Datum zveřejnění: 
7. 9. 2015
Zástupci Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a Ministerstva zdravotnictví ČR podepsali 2. září Memorandum o dlouhodobé spolupráci. Prvním konkrétním krokem k naplnění spolupráce je bezplatné poskytnutí Informačního systému sledování nákupu zdravotnických přístrojů, který pracovníci fakulty vyvinuli.

Součástí systému je rovněž databáze zdravotnických přístrojů v databázovém systému My SQL, obsahující údaje o nakupovaných zdravotnických přístrojích, zejména jejich technické parametry, pořizovací ceny, dodací podmínky a další.

Informační systém byl na fakultě vyvíjen od poloviny roku 2013 do konce roku 2014 v rámci grantu MZ ČR NT14473 - Informační systém sledování nákupů zdravotnických přístrojů. Jeho hlavním úkolem je zkvalitnění a zefektivňování procesů ve zdravotnictví, zejména v oblasti přístrojového vybavení.