Datum zveřejnění: 
13. 7. 2015
Rekonstrukcí budovy Kokos v Kladně za 50 milionů korun a nákupem nového laboratorního vybavení byla k 30. červnu završena zhruba dvouletá realizace projektu Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství II. - BIOKOS II. Cílem celé investiční akce byla podpora vzdělávání vysokoškolských studentů a modernizace infrastruktury.

Budova využívaná Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) se nacházela v nežádoucím technickém stavu, který negativně ovlivňoval podmínky výukového procesu a znamenal vysokou energetickou a provozní náročnost. Bylo proto třeba zahájit stavební úpravy - opravy fasády, výměnu okenních výplní, zateplení dosud nerekonstruovaných plochých střech, modernizaci rozvodů, těles ústředního topení a elektroinstalací.

Kromě přestavby podstatné části prostorových kapacit fakulty bylo zakoupeno více než dvacet významných položek přístrojového vybavení za přibližně 24 milionů korun. Jedná se například o konfokální mikroskop s citlivostí na jednotlivé molekuly. Tyto unikátní technologie mají široké aplikační využití na charakterizaci nanomateriálů. V současné době je přístroj využíván pro vývoj nových detekčních mechanismů s využitím bodových poruch v diamantu.

Celkem byla zmodernizována plocha v rozsahu 8086 m2. Náklady projektu dosahují 90 milionů korun, přičemž uznatelné náklady v rámci dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace činí zhruba 80,15 milionu korun.