Datum zveřejnění: 
20. 11. 2023
Podporujeme vrcholové sportovce studující na ČVUT, kteří jsou zařazeni do projektu MŠMT VICTORIA UNIS. Podívejte se na video s našimi nejlepšími sportovci, třeba ani netušíte, že jsou vašimi spolužáky.

VICTORIA VSC vytváří vhodné podmínky osobnostem, které se rozhodli skloubit sportovní a studijní kariéru. Nejlepší studující sportovci z celé České republiky jsou vybráni dle kritérií a zařazeni do tzv. akademického výběru. Od roku 2020 se sekce akademického výběru díky projektu UNIS rozrostla na necelých 400 zařazených sportovců. Na ČVUT budeme podporovat v roce 2024 celkem 23 sportovců. Pokud splňujete podmínky pro zařazení, kontaktujte sekretariát ÚTVS do 27. 11. 2023.

Podívejte se na video s některými našimi nejlepšími sportovci na ČVUT, kteří byli zařazeni do projektu VICTORIA UNIS.