Datum zveřejnění: 
14. 11. 2023
Blíží se online veletrh vzdělávání pro středoškoláky, na němž se opět představí ČVUT v Praze. České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě, v současnosti na něm studuje přes 19 000 lidí. Zájemcům o studium v budoucnu budou online na vysokeskoly.cz k dispozici tři fakulty, a samozřejmě Rektorát ČVUT coby zastřešující a hlavní komunikátor na chatu.

Ve dnech 22. a 23. listopadu se opět uskuteční online veletrh vzdělávání vysokeskoly.cz. ČVUT v Praze bude jako obvykle připraveno středoškolákům (či jejich blízkým) odpovídat na dotazy ohledně studia a dalších možností na této prestižní univerzitě.

Letos se přímo představí Fakulty elektrotechnická, biomedicínského inženýrství a informačních technologií. Za celou školu bude online v chatu odpovídat PR odbor Rektorátu ČVUT.

ČVUT má osm fakult – stavební, strojní, elektrotechnickou, jadernou a fyzikálně inženýrskou, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství a informačních technologií – a šest ústavů, z nichž studovat bakalářský program lze na Masarykově ústavu vyšších studií. Univerzitní kampus je v pražských Dejvicích, kde sídlí většina fakult a ústavů a najdete zde i Ústřední knihovnu ČVUT, studovny, několik menz a poblíž některé z kolejí. Největší koleje pro studenty jsou na Strahově, kam je od dejvického kampusu přímé autobusové spojení. Některé z fakult mají své sídlo i na Starém a Novém Městě, Fakulta biomedicínského inženýrství sídlí v Kladně a svoji pobočku má v Děčíně Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská i Fakulta dopravní.

Každoročně studuje na ČVUT zhruba 19 000 studentů. Vychováváme odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Naši absolventi prakticky nemají problém sehnat zaměstnání, zaměstnanost přesahuje 99 %.

V akademickém roce 2023/24 je na ČVUT akreditováno přes 500 studijních programů v češtině a přes 350 v angličtině.

Všichni, kdo mají zájem, najdou ubytování na kolejích, jejichž celková kapacita je přes sedm tisíc lůžek.

Každá fakulta pořádá své vlastní Dny otevřených dveří,  na kterých se můžete s možnostmi studia seznámit osobně a zeptat se na všechno, co vás zajímá. ČVUT se navíc veřejnosti představuje na veletrzích Gaudeamus v Praze, Brně a Bratislavě a právě v rámci online veletrhu vysokeskoly.cz.