Datum zveřejnění: 
7. 11. 2023
Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT pod patronací rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. vyhlašuje soutěž „O nejlepšího sportovce ČVUT“ pro rok 2023.

Pro tyto účely si ÚTVS vytváří přehled výborných výkonů a umístění našich studentů a zaměstnanců na význačných sportovních soutěžích. Mezi ně řadíme: olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy, světovou univerziádu, akademické mistrovství světa, mistrovství Evropy univerzit, reprezentaci ČR, nejvyšší příčky na mistrovství ČR a v nejvyšší soutěži ČR. Více informací v propozicích soutěže.