Datum zveřejnění: 
24. 1. 2023
Zveme Vás na Den otevřených dveří Fakulty biomedicínského inženýrství, který se koná 27. ledna 2023.

PROGRAM

10:00 - 10:10    zahájení a uvítání v posluchárně fakulty (přízemí) (nám. Sítná 3105, Kladno)

10:10 - 11:00    představení jednotlivých studijních programů a podmínek přijímacího řízení

11:00 - 15:00    „Jednodenní studium“ - prohlídka laboratoří a unikátních pracovišť

Po úvodním představení informací o studiu si sami můžete vyzkoušet specializované „experimenty a ukázky“ v laboratořích fakulty. Na své cestě fakultou budete moci získávat body do tzv. „Indexu prenatálního studenta FBMI“. Při dosažení poloviny bodů pak získáte dárek.
Kromě toho, že na fakultě získáte vzory testů k přijímacímu řízení, podmínky přijímacího řízení a dalších informací, si budete moci prohlédnout fakultu a zeptat se studentů i pedagogů na vše, co vás bude zajímat o přijímacím řízení, podmínkách studia, jednotlivých studijních programech a mnoho dalšího.
Zde naleznete přehled studijních programů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.

Picture

Picture

Picture

Picture