Datum zveřejnění: 
25. 11. 2022
Představit středoškolákům přednosti studia, ale také nastínit možnosti uplatnění po jeho ukončení má za cíl den otevřených dveří (DOD) na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), který proběhne v úterý 29. listopadu 2022 od 9:00 hod. Fakulta disponuje celosvětově unikátním vybavením – tokamak Golem, štěpný jaderný reaktor VR-1, který už brzy doplní druhý VR-2 –, které na fakultu přivádí také zahraniční studenty a další zájemce.

„Těší nás, že už třetím rokem roste počet zájemců o studium na naší fakultě, protože nezastíráme, že studium u nás je náročné. Odměnou je ale jistota uplatnění našich studentů, po kterých je ze strany zaměstnavatelů velká poptávka,“ vysvětluje doc. Milan Krbálek, proděkan pro pedagogiku FJFI a dodává: „Studenti se mnohdy se svými budoucími zaměstnavateli seznámí už během studia, a to ať už na praxích, nebo v rámci bakalářských či magisterských prací.“

Návštěvníkům DOD se v úterý 29. listopadu 2022 mezi 9:00 a 15:00 představí jednotlivé studijní programy, připravené jsou přednášky a prohlídky vybraných laboratoří s podrobným výkladem. Po pandemii budou připravené také prohlídky některých pracovišť v dalších budovách fakulty.

Hlavní program je připraven od rána v hlavní budově fakulty v Břehové ulici 7 (Praha 1), doprovodné akce pak budou připravené i v budově v Trojanově 13 (Praha 2). Ve 12.00 hod. začne v Břehové hlavní přednáška s podrobnostmi o přijímacím řízení, ale také o ubytování, možnostech stravování, mimostudijním životě či uplatnění po ukončení studia. „Jsme malá fakulta a naše rodinné prostředí je naší velkou devizou, což zjistí i zájemci o studium, kteří přijdou na Břehovou nebo na některé z otevřených pracovišť. Díky tomu se brzy mezi sebou znají studenti napříč programy a ročníky a zapojují se například do mezioborové studentské soutěže MOST. Vznikají tak nové projekty s praktickými i reálnými výstupy,“ vysvětluje Šárka Salačová z Oddělení vnějších vztahů.

Podrobnější informace o DOD a jeho program najdete na webu fakulty.

Ve stejný den jako DOD začínají také Přípravné kurzy matematiky a fyziky, které jsou ideální přípravou na přijímací zkoušky na vysoké školy technického typu, ale i k maturitní zkoušce. Konají se vždy v úterý od 16:30 a jsou zdarma. Podrobnosti najdete na webu.