Datum zveřejnění: 
19. 5. 2022
Katedra fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT pořádá od 14. února do 22. května 2022 Přípravné kurzy matematiky a fyziky. Kurzy jsou určeny nejen budoucím studentům ČVUT, ale i ostatním zájemcům.

Cílem kurzů je pomoci studentům v přípravě k maturitě a na přijímací zkoušky na vysokou školu, a dále i s přechodem ze střední školy na vysokou školu vysokou. Důraz je kladen na témata, která jsou základem pro následné studium na ČVUT.

Více informací najdete zde

Foto, zdroj: Fakulta elektrotechnická ČVUT 

Kontaktní osoba: Ilona Ali Bláhová