Datum zveřejnění: 
11. 5. 2022
Fakulta dopravní vyhlásila mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu pro akademický rok 2022/23.

Přihlášky je možné podávat od 1. května 2022. Deadline pro podání přihlášky je do 10. srpna 2022 pro pracoviště v Praze a do 28. srpna 2022 pro pracoviště v Děčíně.
Uchazeči o bakalářské studium se mohou podívat na on-line DOD, který je neustále otevřen, stejně tak jako na speciální webové stránky pro středoškoláky.
Podrobné informace o mimořádném přijímacím řízení jsou k dispozici zde.