Datum zveřejnění: 
21. 3. 2022
Po loňských virtuálních návštěvách otevírá Fakulta strojní ČVUT v Praze dveře skutečné. V laboratořích návštěvníkům předvede celou řadu experimentů, od robotické montáže až po kyberfyzikální systém výrobní linky nebo prezentaci virtuální reality.

Na Dnech otevřených dveří, 26. a 30. března 2022, se mohou zájemci o studium přesvědčit, že Fakulta strojní ČVUT je unikátní v mnoha oblastech. Má vlastní zkušebny leteckých motorů, zajišťuje  homologaci nových automobilů, vyvíjí inovativní obráběcí stroje a přispěla také k vynálezu zařízení, které získává vodu ze suchého pouštního vzduchu. Součástí výuky jsou nejnovější poznatky robotiky, automatizace, aditivní výroby, řízení procesů a aktuální  technologické směry. Absolventy tak skvěle připravuje pro průmysl 21. století.   

V sobotu 26. března se účastníci seznámí s novými bakalářskými studijními programy Strojní inženýrství a Strojírenství. V Dejvicích, v Technické ulici číslo 4, začíná první přednáška v 9 hodin. V následných diskuzích se dozvědí důležité informace o přijímačkách, průběhu studia a výborných možnostech dalšího uplatnění. Po diskuzích následuje prohlídka třinácti vědeckých pracovišť s odborným výkladem. Pokud někomu více vyhovuje všední den, může navštívit fakultu ve středu 30. března na adrese Karlovo náměstí 13. Z prohlídky šesti laboratoří asi nejvíce zaujmou taje letadlové techniky a učebna virtuální reality. Podrobný program akce na obou adresách je k dispozici na  https://fs.cvut.cz/ostatni/sekce-poznej-strojarnu/poznej-strojarnu/dod-fs/. Skupinky zájemců o studium na Fakultě strojní, kterým nevyhovují nabízené termíny, si mohou domluvit individuální exkurzi na e-mailové adrese helpdesk@fs.cvut.cz.

Na dnech otevřených dveří se zájemci i jejich přátelé mohou přesvědčit, že Fakulta strojní ČVUT v Praze připravuje odborníky na téměř všechny strojírenské obory. Dozví se, že o absolventy se zaměstnavatelé z tuzemska i ze zahraničí přetahují již v době studia.

Picture

Picture

Picture

Picture