Datum zveřejnění: 
3. 3. 2022
Fakulta dopravní ČVUT nabízí své ubytovací kapacity na vysokoškolské koleji v Děčíně pro potřeby našich ukrajinských studentů a jejich rodinných příslušníků. Kapacita je omezena a řešena ad hoc dle příchozích požadavků.

Kontaktní osoba: Michaela Flíglová, fliglova@fd.cvut.cz, +420 607 152 914