Datum zveřejnění: 
18. 1. 2022
ČVUT se ve dnech 25. až 27. ledna 2022, bude celoškolsky prezentovat na XIV. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2022, který je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia.

V modré, interaktivní expozici ČVUT, se návštěvníci a zájemci o studium dozví veškeré informace o přijímacím řízení a studijních programech na jednotlivých fakultách. Budou mít možnost, seznámit se s některými pedagogy, a především se stávajícími studenty. Ti budou předávat své zkušenosti o studiu na naší univerzitě, o možnostech vycestovat do zahraničí na studijní pobyty a stáže nebo pohovoří o zajímavých projektech, do kterých se během studia naši studenti zapojují. Kromě toho si návštěvníci veletrhu budou moci odpočinout v naší chill out zóně, dát si nealkoholický modrý drink Blue lion a neformálně si popovídat s našimi studenty, např. o tom, jak zvládnout studium, jak obstát u zkoušek, do jakých mimoškolních studentských aktivit je možné se během studia zapojit, a také o dobré uplatnitelnosti absolventů ČVUT v praxi.

V rámci další expozice ČVUT Věda pro život se návštěvníci seznámí a prohlédnou si některé zajímavé exponáty, jako jsou Van de Graaffův generátor, Model části olympijského kanálu pro LOH v Tokiu, Elektroformule a roboti.

Fakulty ČVUT a Masarykův ústav vyšších studií se budou prezentovat nejenom na naší expozici, ale i na přednáškách, které budou v rámci veletrhu pro návštěvníky a pedagogy organizovány.

Nad letošním veletrhem převzali záštitu: MŠMT, rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., poslanec Parlamentu ČR prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání Mgr. Milan Vácha, radní hl. m. Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D., velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR Andreas Künne a velvyslanec Francie v ČR Alexis Duterte.

Prioritou při pořádání veletrhu Gaudeamus je maximální bezpečí všech účastníků veletrhu. Z tohoto důvodu bude při pořádání veletrhu uplatňován soubor pravidel, tzv. Proticovidový štít, který na veletrhu zajistí bezpečné prostředí pro setkávání návštěvníků a vystavovatelů.

Veletrh nabídne návštěvníkům 244 zastoupených univerzit, vysokých škol a jiných vzdělávacích institucí.  Na veletrhu budou zastoupeny univerzity a vysoké školy z osmi zemí světa. Bude se konat na výstavišti PVA Expo v Praze Letňanech, v hale 4 a pro veřejnost bude otevřen v úterý a ve středu od 8.00 do 16.00 hod. a ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin.

Více informací o veletrhu najdete zde.

Foto, zdroj: Jiří Ryszawy

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká

Picture

Picture

Picture

Picture

Picture