Datum zveřejnění: 
21. 12. 2021
Už nyní se můžete přihlásit do nového kurzu koučování, který nabízí Masarykův ústav vyšších studií ČVUT. Začne 15. února 2022 a konat se bude každé úterý až do 14. června 2022. Kurz je jednosemestrální, zaměřený na výuku základních principů v oblasti koučování. Jedná se o ojedinělý vzdělávací kurz, ze kterého za řadu let vzešlo mnoho úspěšných uchazečů.

Patří mezi ně jak studenti a pracovníci ČVUT, tak i zástupci z řad veřejnosti. Kurz se každoročně koná díky spolupráci šesti vysoce kvalifikovaných lektorů z různých koučovacích škol. Ti do něj vnášejí rozsáhlé spektrum svých odborných náhledů i praktických zkušeností. Výsledkem proto bývá mimořádná spokojenost účastníků.

Specifický kurz pro kouče vedou skuteční oboroví profesionálové vybavení většinou i mezinárodní certifikací a praxí. Výuka se skládá ze 16 vzdělávacích bloků (celkem 72 hodin) a ty se uskuteční – tak jako během všech předchozích let – na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT.

Podrobnosti o tomto kurzu najdete zde.

Letáček je zde.  

Kontaktní osoba: Milan Pravenec