Datum zveřejnění: 
19. 11. 2021
Dne 14. prosince 2021 se od 19.30 hodin v Betlémské kapli koná Vánoční koncert ČVUT a inaugurace nových varhan.

Na nově instalované varhany bude hrát prof. Jaroslav Tůma, na trubku zahrají trumpetisté Jiří Houdek a Marek Vajo se sólistou Romanem Janálem.

Pozvánku s programem naleznete zde.

V případě Vašeho zájmu o účast na koncertu vyplňte přihlašovací formulář do 3. prosince 2021.

Celková organizace koncertu, včetně počtu návštěvníků, se bude řídit obecně závaznými pravidly v souladu s aktuální epidemiologickou situací.

Kontaktní osoba: Klára Havlíková