Datum zveřejnění: 
19. 11. 2021
Živé studio se zástupci fakulty s rozhovory o studiu, odpovědi na dotazy, virtuální prohlídka fakultních laboratoří a dalších prostor, ale také možnost si pustit vše ze záznamu a nepřijít o žádné důležité informace. Den otevřených dveří Fakulty stavební ČVUT v Praze nabídne zájemcům o studium v sobotu 27. listopadu všechny potřebné informace pro přijímací řízení i studium na fakultě. Prostor zde budou mít i stávající studenti, takže uchazeči uvidí i jejich pohled na studium na fakultě a život v Praze.

Živé studio bude probíhat od 10.00 do 12.10 hod. na https://stavarna.online/. Pro účast není nutná žádná registrace ani žádný speciální program. Webová aplikace STAVARNA.ONLINE je spuštěna již nyní. Zájemcům nabízí možnost dostat upozornění na termín Dne otevřených dveří, aby si ho nemuseli pamatovat.

„Po zkušenostech z minulého roku, kdy uchazeče velmi zaujala možnost posílat dotazy v průběhu živého rozhovoru a mít na ně rovnou odpovědi, čekáme o tuto formu komunikace velký zájem i nyní. Proto jsme se právě na to v konceptu celého dne zaměřili,“ vysvětluje prof. Karel Kabele, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy Fakulty stavební ČVUT. Stejně jako vloni bude vysílání probíhat v předem stanovených blocích. Návštěvníci webu tedy budou dopředu vědět, kdy se bude která tematika probírat, a mohou se účastnit jen témat, o něž mají zájem.  

„Na řadu se dostanou informace o přijímacím řízení, přijímacích zkouškách z matematiky i pohovoru z architektury, o studiu, jednotlivých programech, přípravných a vyrovnávacích kurzech. Prostor tu bude i na rozhovor se stávajícími studenty fakulty o jejich zkušenostech a studiu,“ dodává prof. Zuzana Pešková, proděkanka pro pedagogickou činnost na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

V sobotu 27. listopadu web stavarna.online nabídne svoji plnou verzi, která zahrnuje nejen předtočená představení jednotlivých studijních programů, ale návštěvníci se díky ní virtuálně podívají do mnoha fakultních prostor, celkem je tu k dispozici na 40 „pointů“. Prostřednictvím oka kamery mohou přitom nahlédnout i do pracovišť mimo objekt v Dejvicích, například do unikátní Podzemní laboratoře Josef. Trasu prohlídky si každý může zvolit sám podle toho, co ho zajímá.

Web bude v plné verzi fungovat i po Dni otevřených dveří. K dispozici zde bude také záznam z živé části Dne otevřených dveří. Pokud na sebe uchazeči uvedou kontakt, budou dostávat aktuální informace o přijímacím řízení a studiu, včetně informací souvisejících s epidemiologickými opatřeními.

Více informací na www.fsv.cvut.cz.

Kontaktní osoba: Lidmila Kábrtová