Datum zveřejnění: 
18. 11. 2021
ČVUT se bude ve dnech 23. až 26. listopadu celoškolsky prezentovat na XXVII. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2021, který je jedním z nejvýznamnějších zdrojů informací o možnostech dalšího studia.

V modré, interaktivní expozici ČVUT se návštěvníci a zájemci o studium dozví veškeré informace o přijímacím řízení a studijních programech na jednotlivých fakultách a MÚVS. Budou mít možnost, seznámit se s některými pedagogy a především s našimi studenty. Ti budou návštěvníkům veletrhu předávat své zkušenosti o studiu na naší univerzitě, o možnostech vycestovat do zahraničí na studijní pobyty a stáže nebo pohovoří o zajímavých projektech, do kterých se během studia zapojují.

Kromě získání důležitých informací o možnostech studia na ČVUT si návštěvníci veletrhu budou moci odpočinout v naší chill out zóně a neformálně si popovídat s našimi studenty, např. o tom, jak zvládnout studium, jak obstát u zkoušek, do jakých mimoškolních studentských aktivit je možné se během studia zapojit, a také o dobré uplatnitelnosti našich absolventů v praxi.

Fakulty ČVUT a Masarykův ústav vyšších studií se budou prezentovat nejenom na naší expozici, ale i na přednáškách, které budou v rámci veletrhu pro návštěvníky a pedagogy organizovány.

Nad letošním veletrhem převzali záštitu: MŠMT, rektor VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., poslanec Parlamentu ČR prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich, primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková, velvyslanec Francie v České republice pan Alexis Duterte a velvyslanec SRN v ČR pan Andreas Künne.

Veletrh návštěvníkům představí 296 zastoupených univerzit, vysokých škol a jiných vzdělávacích institucí. Bude se konat na brněnském výstavišti v pavilonu V. Pro veřejnost bude otevřen v úterý až čtvrtek od 8.00 do 16.00 hod. a v pátek od 8.00 do 14.00 hodin.

Organizace veletrhu se bude řídit obecně závaznými pravidly v souladu s aktuální epidemiologickou situací. Prioritou při pořádání veletrhu je maximální bezpečí všech účastníků. Je vytvořen soubor pravidel, tzv. proticovidový štít, který na veletrhu má zajistit bezpečné prostředí pro návštěvníky a vystavovatele.

Více informací o veletrhu najdete zde.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká