Datum zveřejnění: 
16. 9. 2021
Od 15. září mohou neakademičtí pracovníci ČVUT využít možnosti vycestovat na stáž na některou z partnerských univerzit aliance EutoTeQ. Jedná se o pobyt na Technical University of Munich TUM, Technical University of Denmark DTU, Technical University of Eindhoven TU/e , Ecole Polytechnique L’X, nebo Tallinn University of Technology TalTech. Zaměstnanci ČVUT tak mají unikátní možnost navštívit prestižní evropské univerzity, rozšířit si znalosti ve svém oboru a aplikovat nové poznatky na svém pracovišti.

Pro letošní výzvu byla pro ČVUT specifikována skupina nejrelevantnějších témat a oblastí pro příchozí a odchozí mobilitu:

 • přijímací řízení a administrativní služby (agenda studijních oddělení)
 • podpora mezinárodních vztahů a mobilit,
 • spolupráce s absolventy,
 • marketing a PR,
 • informační technologie a IT služby,
 • lidské zdroje.

Výzva se vztahuje také na mobility související s následujícími tématy a oblastmi:

 • podpora výzkumu, poradenství a nábor uchazečů o studium Ph.D.
 • vzdělávání a podpora učitelů,
 • právní podpora a administrativa,
 • finanční řízení,
 • technické experty,
 • politické poradenství (dlouhodobá vize pro vzdělávání a mezinárodní záležitosti),
 • uznávací a legalizační procesy,
 • výuka a zkoušení on-line,
 • prohlubování znalostí žáků v rámci odborného vzdělávání,
 • jazykové vzdělávání

Podrobné informace o možnostech vycestovat jsou k dispozici na této stránce.

Kontaktní osoba: Oleg Fetisov

Picture