Datum zveřejnění: 
1. 7. 2021
Od 6. do 10. září 2021 se uskuteční na ČVUT v Praze v Dejvicích Letní škola nazvaná Rozvojové září, která se bude tematicky soustředit na rozvojové a humanitární projekty a jejich technické aspekty. Přes dvacet odborníků z různých oborů představí svá témata nebo seznámí účastníky se svými projekty. Cílem Rozvojového září je propojit odborníky a studenty technického i netechnického zaměření tak, aby byla podpořena mezioborová spolupráce.

„Program je připraven tak, aby nevyžadoval předchozí hlubší technické znalosti. Uvítáme studenty technických i netechnických škol, pracovníky rozvojových projektů i veřejnost, kterou toto téma zajímá,“ říká Ing. Jan Tilinger, Ph.D., z Centra pro mezinárodní rozvojové projekty na ČVUT (ICWD).

Mimopražští účastníci letní školy, kteří nebydlí ani nestudují v Praze, mohou zažádat o příspěvek na ubytování a dopravu. Pokud máte o podporu zájem, napište jednoduchou žádost zahrnující krátký motivační dopis a popis vaší situace (o rozsahu maximálně 1 strana). Žádosti budou vyhodnoceny na konci července a o výsledku budete informováni. Na podporu není právní nárok. Podmínkou poskytnutí příspěvku je účast na celém programu Letní školy. Podpora bude vyplacena na základě účetních dokladů za dopravu a ubytování.

Ze závažných důvodů může dojít ke změně termínu konání nebo může letní škola proběhnout v online podobě. V případě, že zájemce nebude souhlasit se změnou termínu, bude mu vrácen rezervační poplatek.

Registrace formou předběžné přihlášky probíhá zde. Až bude otevřen finální registrační formulář, předběžně přihlášené budou organizátoři informovat e-mailem nebo telefonicky.

Registrační poplatek činí 300 Kč, ve výjimečných odůvodněných případech je  možné poplatek prominout. Pokud by vám poplatek bránil v účasti na letní škole, napište na kontakt níže. 

Více informací najdete zde.

Konání letní školy bylo podpořeno dotací České rozvojové agentury z prostředků Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Kontaktní osoba: Sylva Červenková