Datum zveřejnění: 
15. 6. 2021
Šestý ročník Studentské vědecké konference jaderného inženýrství Šimáně se uskuteční ve čtvrtek 24. června 2021 v prostorách budovy ČVUT-CIIRC v Dejvicích. Konferenci pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT (FJFI) s podporou Mladé generace České nukleární společnosti (ČNS).

Svým pojmenováním vzdává konference hold profesoru Čestmíru Šimáněmu, který se zasloužil o zahájení jaderného výzkumu v Československu (viz připomínka nedožitého výročí).  

Aktivně, s příspěvkem ve formě posteru nebo prezentace, se mohou zúčastnit studenti všech stupňů (bakalářský, magisterský, doktorský) a čerství absolventi, jejichž práce lze zařadit do jedné ze čtyř tematických sekcí: Jaderná energetika, Modelování a simulace, Využití ionizujícícho záření a Materiály.

Konference je otevřená také pro zájemce nejen z akademické obce, kteří se musí registrovat na webu konference. Tam je také podrobnější program a další informace. Účast na konferenci je pro všechny zdarma.

Kontaktní osoba: Jan Kadeřábek