Datum zveřejnění: 
24. 5. 2021
Katedra přírodovědných oborů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT pořádá 11. ročník mezinárodní studentské konference nazvané Instruments and Methods for Biology and Medicine (IMBM). Konat se bude 17. června 2021.

Konference je cílena na studenty magisterských oborů a studenty doktorandského studia, jejichž diplomové a výzkumné projekty jsou zaměřeny na oblasti: Biophysical Methods and Imaging, Advanced Methods for Biomedicine a Data Analysing and Processing. V rámci programu vystoupí také Dr. Yu Chen, Ph.D., z University of Strathclyde v Glasgow. Druhým hostem bude Ing. Petr Brůža, Ph.D., který aktuálně působí na americké Thayer School of Engineering at Dartmouth.

Cílem konference je poskytnout studentům možnost vyzkoušet si své prezentační dovednosti pod odborným dohledem profesorů a docentů katedry přírodovědných oborů. Vzhledem k epidemiologické situaci bude konference probíhat i letos hybridní formou. 

Všichni aktivní účastníci konference budou rozděleni do několika přednáškových sálů, které budou propojeny přes systém MS Teams a přes tento systém bodu připojeni i zvaní řečníci a publikum. Významným výstupem konference bude i recenzovaný sborník příspěvků s předěleným ISBN. Jednacím jazykem akce, včetně prezentace projektů, bude angličtina.

Registrace k účasti na konferenci je třeba do 30. května 2021. 

Všechny informace jsou dostupné na webu konference

Kontaktní osoba: Taťána Jarošíková