Datum zveřejnění: 
26. 4. 2021
Tradiční akce v Kampusu Dejvice nazvaná Lesamáj se uskuteční ve čtvrtek 29. dubna od 9.00 hodin v online formě. Lesamáj je každoroční majálesovou oslavou jara a studentstva. Do programu jsou zapojeny spolky napříč univerzitami a můžete se těšit například na koncert Orchestru VŠCHT Praha, možnost podívat se v rámci prohlídky do běžně nepřístupných míst kampusu, poslechnout si rozhovory s osobnostmi nebo afterparty s DJ's. Programem vás organizátoři budou bavit i řadu dalších dní, až do 5. května.

Důležitou součástí je jako každý volba lesamájového Veličenstva. Nominanty jsou studenti, kteří vedle studia zvládají ještě další mimoškolní aktivity. Jejich medailonky najdete ve formuláři. Počet hlasování je neomezený. Za ČVUT můžete hlasovat pro studenta Fakulty biomedicínského inženýrství Šimona Walzela, studentku Fakulty informačních technologií Alenu Brožovou, nebo pro studenta Fakulty elektrotechnické Martina Šrámka.

Kromě korunování veličenstev uvidíte v rámci programu některá pracoviště ČVUT, jako například bezodrazovou místnost pro akustiku, která byla uvedena do provozu v roce 2002 na katedře fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT, nebo astronomickou observatoř, která funguje v rámci katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT a nachází se na střeše fakulty.

Odkaz na Facebookovou událost Lesamáj 2021 najdete zde.

Kontaktní osoba: Ilona Prausová