Datum zveřejnění: 
21. 4. 2021
Zaměstnanci a studenti ČVUT se mohou zapojit pod firemním profilem „ČVUT v Praze“ do letošní celostátní výzvy, která se koná od 1. do 31. května a která motivuje k cestování na kole, koloběžce, pěšky či poklusem. Pro tento rok organizátoři uzpůsobili pravidla, takže je možné započítávat nejen cesty do práce, ale i cesty do přírody, na nákup nebo se psem. Své cesty si může každý započítávat prostřednictvím aplikace, nebo je může vypisovat do systému ručně.

Všechny informace najdete na webových stránkách Do práce na kole, kde se také můžete registrovat. Pro zapojení do soutěže je potřeba vytvořit týmy o 2 až 5 členech, a to pod firemním profilem ČVUT v Praze. Jednotlivci se mohou výzvy zúčastnit také, ale nebudou vyhodnoceni v rámci soutěže. Registrační poplatek ve výši 490 Kč za osobu si hradí každý účastník sám. Účastí ve výzvě získáte kromě dobrého pocitu a možnosti vyhrát některou z cen i tričko s originální grafikou akce. Účastník výzvy může díky svým nahraným trasám z aplikací přispívat k rozvoji města a pohybu po něm, což má vliv na rozvoj bezpečné a komfortní (cyklo)dopravy.

Po ukončení výzvy, na začátku června, odměníme 3 nejlepší týmy zapojené do profilu ČVUT v Praze dárkovým balíčkem!

Kontaktní osoba: Ilona Prausová